Lokalita

 

Blšanský Chlum je vrch nacházející se v Ústeckém kraji, cca 2 km V od města Louny.

Je zajímavou krajinou dominantu s kruhovým výhledem do kraje, z vrcholu ve výšce 293 m n.m. je nádherný výhled například na nedaleké město Louny, na další vrchy Českého středohoří a nebo na hrad Hazmburk.

GPS souřadnice: +50° 20′ 50.14″, +13° 50′ 26.45″

Jedná se o neovulkanický suk tvaru krátkého nesouměrného hříbku, z hlediska regionálně geologického členění je součástí jihozápadní okrajové části Českého středohoří. Díky lomové činnosti (ještě ve 30. letech 20. století zde docházelo k občasné ruční těžbě) jsou zde odkryty geologické fenomény obvyklé pro chlumy vulkanického původu a je patrná sloupcovitá a kulovitá odlučnost.

Za minulého režimu byl vrch součástí vojenského prostoru, což je patrné především při pohledu na stepní porost v oblasti směrem ke městu Louny a panelovou/dlážděnou příjezdovou cestu s vybetonovanými plochami vedle ní. Navíc při cestě na sousední Malý Chlum můžete po pravé straně najít zarostlé tankové zákopy.

Na jižních svazích se vyskytují některé ohrožené a chráněné druhy rostlin (kozinec rakouský, vlnice chlupatá a kavyl vláskový) a hmyzu (přástevník kostivalový). Od roku 2004 je Blšanský Chlum registrován orgánem ochrany přírody odboru životního prostředí MÚ Louny jako významný krajiný prvek podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a od roku 2005 je vyhlášen jako evropsky významná lokalita.

Dostupnost

  • pěšky z Loun po žluté turistické značce (začíná na náměstí Konstantina Biebla) necelé 3 km, případně opačným směrem z Chlumčan od Obecního úřadu. V případě příjezdu vlakem do zatávky Chlumčany není nutné jít až do obce, na žlutou značku se napojíte za přejezdem.
  • autem nejlépe opět z lounského náměstí Konstantina Biebla ulicí 5. května vedoucí přímo pod Blšanský Chlum. Po výjezdu z obce se ulice změní v cestu z panelů případně dlažebních kostek, po levé straně budete míjet několik parkovišť vedle sebe a cca 150 metrů za nima je po pravé straně cesta pro pěší, vedoucí na vrchol. Naproti ní je možnost zaparkovat. Z druhé strany je sem možné přijet z obce Blšany u Loun, panelka odbočuje z hlavní silnice hned po výjezdu z obce v zatáčce na vrcholu krátkého stoupání. Odbočka vede směrem k Chlumu přes mostek nad tratí a z hlavní silnice je vidět na poslední chvíli – počítejte s tím, abyste nemuseli prudce brzdit a nezpůsobili případně nehodu s jedoucím autem za vámi.